REGION / EU / SPREMNO MILIJARDU EVRA ZA PROJEKTE U OKVIRU EVROPSKOG ZELENOG PLANA / REGION/EU / AUTOR: VLADIMIR SPASIĆ


20.09.2020
Evropska komisija od danas prima prijave za finansiranja u vrednosti od jedne milijarde evra na javnom konkursu u okviru Evropskog zelenog plana (European Green Deal Call). Novac dolazi iz inicijative Horizon 2020, a cilj javnog konkursa je finansiranje istraživačkih i inovacionih projekata koji nude rešenja za klimatsku krizu i pomažu u zaštiti evropskih ekosistema i biodiverziteta,NAVODI BALKAN GREEN ENERGY NEWS.

Namera Evropske komisije je da podstakne oporavak od krize izazvane korona virusom tako što će izazove zelenog razvoja preokrenuti u mogućnosti za inovacije.

Rok za prijave je 26. januar 2021. godine

Inače, Evropski zeleni plan je mapa puta koju je Evropska komisija pripremila kako bi Evropa do 2050. postala prvim klimatski neutralan kontinent.

Rok za podnošenje prijava na konkursu je 26. januar 2021. godine, a izabrani projekti trebalo bi da počnu da se sprovode na jesen te godine.

Javni poziv se značajno razlikuje od prethodnih u okviru inicijative Horizon 2020. S obzirom na hitnost izazova na koje bi trebalo da odgovori, cilj je da rezultati budu vidljivi na kratak i srednji rok, ali da imaju perspektivu dugoročnih promena.

Postoji mogućnost za međunarodnu saradnju kako bi se pomoglo manje razvijenim državama

Ima manje akcija, ali su one fokusiranije, obimnije i vidljivije, sa naglaskom na brzu prilagodljivost, širenje i korišćenje, navela je Komisija.

Poziv uključuje mogućnosti za međunarodnu saradnju kako bi se pomoglo manje razvijenim državama, posebno u Africi, u kontekstu Pariskog sporazuma i ciljeva održivog razvoja.

Očekuje se da će projekti koji se finansiraju u okviru ovog poziva doneti rezultate sa opipljivim rezultatima u deset oblasti:

  • Osam tematskih oblasti koje odražavaju ključne oblasti kojima se bavi Evropski zeleni plan:

1.     Povećanje klimatskih ambicija

2.     Čista, pristupačna i sigurna energija

3.     Industrija za čistu i cirkularnu ekonomiju

4.     Energetski i resursno efikasne zgrade

5.     Održiva i pametna mobilnost

6.     Od farme do viljuške

7.     Biodiverzitet i ekosistemi

8.     Životna sredina bez zagađenja.

  • I dve horizontalne oblasti – jačanje znanja i osnaživanje građana, koje nude dugoročnu perspektivu u postizanju promena planiranih u Evropskom zelenom planu.
  •  

20.09.2020 · EVROPSKA_KOMISIJA / EVROPSKI_ZELENI_PLAN / HORIZON_2020 / JAVNI_KONKURS / KORONA_VIRUS