HRVATSKA / SVETSKA BANKA POMAŽE HRVATSKOJ DA UNAPREDI SISTEM UPRAVLJANJA OTPADOM / HRVATSKA / AUTOR: VLADIMIR SPASIĆ


01.10.2020
Svetska banka pomoći će Hrvatskoj, koja kasni u ispunjavanju ciljeva Evropske unije za sprečavanje nastanka otpada, da transformiše sistem upravljanja čvrstim otpadom i uključi principe cirkularne ekonomije u nacionalni plan upravljanja otpadom za period posle 2022. Godine,NAVODI BALKAN GREEN ENERGY NEWS.

Ugovor prema kojem će Svetska banka pružiti tehničku pomoć Vladi Hrvatske u transformaciji sistema upravljanja čvrstim otpadom potpisali su ministar ekonomije i održivog razvoja Tomislav Ćorić i direktorka Svetske banke za Hrvatsku Elisabetta Capannelli, saopštila je Svetska banka.

Svetska banka će pomoći da se principi cirkularne ekonomije uključe u nacionalni plan upravljanja otpadom posle 2022.

Tehnička pomoć će, takođe, biti usmerena da se principi cirkularne ekonomije uključe u nacionalni plan upravljanja otpadom za period posle 2022. u skladu sa direktivama Evropske unije i Paketom za cirkularnu ekonomiju. Inače, hrvatska vlada je 2017. usvojila Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017-2022.

Hrvatska kasni u ispunjavanju ciljeva EU za sprečavanje nastanka otpada

Hrvatska zasad kasni u dostizanju ciljeva EU za sprečavanje nastanka otpada, uglavnom zbog slabog tehničkog i finansijskog kapaciteta opština za odvojeno prikupljanje otpada i povećanje reciklaže, navodi se u saopštenju Svetske banke.

Ministar Tomislav Ćorić izjavio je da do kraja 2020. Hrvatska mora da odvojeno prikupi i reciklira 50% papira, metala, plastike i stakla, a do 2035. taj procenat se mora povećati na 65, a odlaganje otpada smanjiti na 10%.

Do kraja 2020. Hrvatska mora da reciklira 50% papira, metala, plastike i stakla, a na kraju 2019. reciklirala je samo 30%

Pre nekoliko dana Ministarstvo je objavilo da je stopa odvajanja komunalnog otpada bila oko 37% na kraju 2019, što je rast od 6% u odnosu na 2018. godinu i ujedno najveći godišnji rast do sada. Stopa recikliranja komunalnog otpada na kraju prošle godine bila je 30% ili pet odsto veća nego u 2018.

Ćorić je istakao da sporazum sa Svetskom bankom predstavlja iskorak u tranziciji ka cirkularnoj  ekonomiju koja će doprineti stvaranju novog i modernijeg okvira za nacionalni plan upravljanja otpadom.

Boljim upravljanjem otpadom, Hrvatska može da smanji zdravstvene i ekološke probleme, emisiju gasova sa efektom staklene bašte i izbegne negativne posledice na lokalnom nivou, poput narušavanja pejzaža deponijama i zagađenja vode i vazduha, rekla je Elisabetta Capannelli, direktorka Svetske banke za Hrvatsku.

Tehnička pomoća, kako je navedeno, finansiraće se pomoću instrumenta Reimbursable Advisory Services (RAS).

01.10.2020 · CIRKULARNA_EKONOMIJA / KOMUNALNI_OTPAD / ODVOJENO_PRIKUPLJANJE_OTPADA / SVETSKA_BANKA / TOMISLAV_ĆORIĆ / UPRAVLJANJE_OTPADOM