ANALIZE / VELIKI PAD ZAPOSLENOSTI U SEKTORU EKPLOATACIJE NAFTE / BY ENERGYPRESS.NET


06.10.2020
DZS Ukupan broj zaposlenih u industriji u kolovozu ove godine ostao je nepromijenjen u odnosu na srpanj, dok je u odnosu na kolovoz prošle godine smanjen za 3,1 posto, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Podaci o kretanju zaposlenosti u industriji na mjesečnoj razini, prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, pokazuju najveći pad broja zaposlenih u pomoćnim uslužnim djelatnostima u rudarstvu, za 12,4 posto, u proizvodnji odjeće, za 3,3 posto, preradi drva, proizvoda od drva i pluta, osim namještaja te proizvodnji ostalih prijevoznih sredstava, za 1,2 posto.

Najveći rast broja zaposlenih zabilježen je, pak, u proizvodnji tekstila, za 8,7 posto, motornih vozila, prikolica i poluprikolica, za 4,1 posto, proizvodnji metala 2,2 posto te proizvodnji duhanskih proizvoda, za 1,1 posto.

Na godišnjoj razini statistika pokazuje da je najveći pad zabilježen u proizvodnji odjeće, za 10,6 posto te u proizvodnji duhanskih proizvoda, za 8,8 posto. Znatniji se pad broja zaposlenih u kolovozu ove u odnosu na kolovoz prošle godine bilježi i u proizvodnji strojeva i uređaja za 6,1 posto, vađenju sirove nafte i prirodnog plina za 6,7 posto, proizvodnji pića pet posto itd.

Rast broja zaposlenih na godišnjoj razini statistika, uz ostalo, registrira u proizvodnji tekstila, za 19 posto, proizvodnji osnovnih farmaceutskih proizvoda i pripravaka, za 5,1 posto, proizvodnji papira i proizvoda od papira, za 1,4 posto itd.

Po podacima DZS-a, u prvih osam mjeseci ove godine u odnosu na isto lanjsko razdoblje broj zaposlenih u industriji je pao za 3,1 posto. Ukupna proizvodnost rada u industriji od siječnja do kolovoza ove u usporedbi s istim razdobljem prošle godine manja je za 1,7 posto.

 

 

– S obzirom na dosadašnje negativne efekte na poslovanje uzrokovane pandemijom koronavirusa i činjenicu da u ovako nepovoljnim tržišnim uvjetima, rafinerija u zimskim mjesecima ne pokriva svoje troškove, optimizacija prerade pridonosi očuvanju likvidnosti i ostvarivanju boljeg poslovnog i financijskog rezultata Ine, stoji u odgovoru uprave Ine.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja izdalo je rješenje prema kojemu nije potrebno provesti postupak utjecaja na okoliš uslijed izmjena dijela projekta izgradnje koking postrojenja i pripadajuće luke za izvoz petrol-koksa.

Izmjene su planirane u segmentu luke, skladišta i transportnog sustava za koks. Umjesto skladišne zgrade koksa u luci predviđen je silos na kopnu, a planira se i novo rješenje luke koje obuhvaća pristanišni gat na pilotima, bez nasipavanja mora, uz manji plato formiran nasipavanjem obale na kojem je predviđena zgrada za djelatnike i trafostanica, umjesto nasipanog otoka na kojem je bila predviđena luka sa skladištem koksa.

Luka je u izmjenama planirana za brodove manje nosivosti od pet do 25 tisuća tona. Sukladno promjenama položaja silosa i rješenja luke predviđena je i manja promjena položaja transportne trake, piše Novi list.

06.10.2020 · HRVATSKA / EKONOMIJA