REGION/EU / • AUTOR •BALKAN GREEN ENERGY NEWS • SPREMITE SE – EUKI USKORO OBJAVLJUJE POZIV ZA PREKOGRANIČNE KLIMATSKE PROJEKTE /


17.11.2020
Evropska klimatska inicijativa – EUKI uskoro će pokrenuti petu rundu finansiranja projekata za zaštitu klime i pozvati nevladine i druge neprofitne organizacije, javne, akademske i obrazovne institucije da pošalju predloge, PRENOSI BALKAN GREEN ENERGY NEWS.

Nemačko Savezno ministarstvo za životnu sredinu, zaštitu prirode i nuklearnu bezbednost (BMU) priprema peti konkurs za ideje u okviru Evropske klimatske inicijative (EUKI). Poziv EUKI Call treba da bude objavljen 25. novembra, uz rok neprofitnim entitetima da do 19. januara dostave ideje za prekogranične projekte za zaštitu klime.

Osam oblasti delovanja

EUKI finansira projekte u članicama Evropske unije i zemljama kandidatima i povezuje lokalne učesnike u cilju uvođenja zajedničke i ambiciozne politike za zaštitu klime, a poziv nudi osam oblasti delovanja. To su klimatska politika; energetika, zgradarstvo i opštine; mobilnost; poljoprivreda, zemljište i šumarstvo; svest; finansiranje u skladu s klimatskim ciljevima; i održiva privreda.

EUKI Call je usmeren ka podsticanju zajedničke i ambiciozne klimatske politike, unutarevropske saradnje i razmene znanja

Naglasak je stavljen na Centralnu, Istočnu i Južnu Evropu i baltičke države. U prethodnoj rundi je odobreno po 50.000 do milion evra po projektu, a trajanje je ograničeno na 28 meseci.

Dosad je podršku dobilo preko stotinu projekata za zaštitu klime. Program je pokrenut 2017. godine.

Nevladine organizacije, javne, akademske i obrazovne institucije i drugi neprofitni subjekti imaju priliku da opišu kako bi delovali na polju klime i tako doprineli unutarevropskoj saradnji i omogućili razmenu znanja. EUKI ima mrežu od preko dvesta učesnika. Sredstva se odobravaju projektima na nacionalnom, regionalnom ili lokalnom nivou.

Učešće otvoreno za države kandidate za članstvo u EU

Organizacijama iz zemalja kandidata je u četvrtom EUKI-jevom pozivu prvi put omogućeno da učestvuju, u svojstvu partnera u implementaciji. Odabrana su 32 projekta, od kojih 20 u regionu kojeg prati Balkan Green Energy News. U svakom projektu su učesnici iz barem dve zemlje.

Program je pokrenut 2017. godine

Rumunija je prošli put prednjačila sa devet od dvadeset projekata, a slede je Hrvatska sa osam i Slovenija sa sedam njih. Zatim dolazi Grčka, sa šest, a Srbija učestvuje u jednom manje. Bugarska je u četiri projekta, Albanija i Crna Gora su u po dva, a Kosovo u jednom.

*Ovaj članak je napisan u saradnji s Evropskom klimatskom inicijativom – EUKI.

 

 

17.11.2020 · EUKI / KLIMATSKA_AKCIJA / ŽIVOTNA_SREDINA