REGION/EU / ŽIVOTNA SREDINA EVROPSKI PARLAMENT ŽELI DA OMOGUĆI POTROŠAČIMA PRAVO NA POPRAVKU PROIZVODA / REGION/EU AUTOR IGOR TODOROVIĆ


27.11.2020
Evropska komisija treba da potrošačima omogući da jednostavno popravljaju, preprodaju i ponovno koriste proizvode, navodi se u novoj rezoluciji Evropskog parlamenta. Evropski parlamentarci traže da proizvođači prekinu praksu oročavanja trajanja proizvoda,NAVODI BALKAN GREEN ENERGY NEWS.

Evropski parlament je usvojio rezoluciju o održivom jedinstvenom tržištu sa 395 glasova za, 94 protiv i 207 uzdržanih. Tim dokumentom je naložio Evropskoj komisiji da unapredi održivost tako što će podstaći ponovno korišćenje i popravku proizvoda i pozabaviti se ustaljenom praksom ograničavanja vremena funkcionisanja proizvoda.

Novi pristup mora biti sistematičan i mora obezbediti isplativost bilo da je to produžavanjem garantnog roka, pružanjem garancija za delove koji su zamenjeni ili informisanjem o popravkama i održavanju, kazali su parlamentarci u Briselu. Oni takođe insistiraju na tome da se pojača podrška tržištu polovne robe i uvede održiva proizvodnja.

Na marketinške poruke treba da se primene zajednički kriterijumi

Evropska unija treba da radi na uspostavljanju jedinstvenog sistema za punjenje mobilnih uređaja, stoji u rezoluciji, koja ukazuje na potrebu da se smanji količina elektronskog otpada i da na proizvodima piše koliki im je procenjeni vek trajanja i koje su mogućnosti za popravku. Pitanje univerzalnih punjača odavno je na stolu, a proizvođači potrošačke elektronike nisu omogućili opipljiv napredak.

Da bi ohrabrili održivo poslovanje i mogućnost potrošača na izbor, članovi i članice Evropskog parlamenta zahtevaju održivije javne nabavke te odgovorni marketing i oglašavanje.

Rezolucija poziva da se poveća uloga za EU Ecolabel tako da ga industrija više koristi i da jača svest među potrošačima

“Na primer, pri tvrdnjama o pogodnosti za životnu sredinu u oglasima, treba da se primene zajednički kriterijumi po kojima bi se potvrdila takva tvrdnja – slično kao pri dobijanju sertifikata za eko-oznaku. Rezolucija takođe poziva da se poveća uloga za EU Ecolabel tako da ga industrija više koristi i da jača svest među potrošačima”, navedeno je u objavi.

Izglasanim dokumentom predloženo je unapređenje propisa o upravljanju otpadom i uklanjanje pravnih prepreka za pravo na opravku, preprodaju i ponovno korišćenje proizvoda i ukazano na potencijalnu korist za tržište polovne robe.

Proizvodi, usluge moraju biti osmišljeni da budu dugotrajni

Izvestilac David Cormand iz grupe Zelenih i Evropskog slobodnog saveza naglasio je da Evropski zeleni dogovor treba da se pretoči u podstrek za istrajnost proizvoda i usluga po njihovom nacrtu. “Potreban nam je sveobuhvatan sistem propisa koji omogućava jasno i jednostavno donošenje odluka umesto tehničkih izmena, kojima nedostaje političke hrabrosti i koje zbunjuju i potrošače i firme”, izjavio je.

Po rezultatima istraživanja Eurobarometra, 77 odsto građana i građanki EU bi radije popravilo svoje uređaje nego što bi ih zamenilo, dok 79 procenata smatra da bi proizvođači morali biti obavezni po zakonu da omoguće popravku digitalnih uređaja ili zamenu delova.

Ugrađeni kvarovi

“Nadamo se da će komisija na ovaj ambiciozni izveštaj odgovoriti snažnim zakonodavnim predlozima. Onima koji stavljaju interese industrije ispred interesa naših građana samo mogu da poručim: oni koji ne varaju naše građane tako što im prodaju proizvode s ugrađenim kvarovima nemaju ničeg da se plaše!”, kazala je potpredsednica Naprednog saveza socijalista i demokrata Biljana Borzan, koja je pregovarala o sadržaju dokumenta.

Ona je u okviru navedene parlamentarne grupe zadužena za unutrašnje tržište i zaštitu potrošača. Poslanica iz Hrvatske je podvukla da se neki uređaji pokvare čim istekne garantni rok, a da ima prastarih zamrzivača i šporeta koji još funkcionišu. “Sustav gdje konstantno kupujemo i bacamo je neodrživ”, kazala je.

27.11.2020 · CIRKULARNA_EKONOMIJA / ELEKTRIČNI_I_ELEKTRONSKI_OTPAD / OTPAD / ŽIVOTNA_SREDINA