Region/EU / Autor Vladimir Spasić / MOBILNOST / EU predviđa manje putarine za kamione sa nižim emisijama CO2


10.12.2020
Kamioni sa nižim štetnim emisijama plaćaće niže putarine u Evropskoj uniji kao podsticaj za smanjenje emisija CO2 i zagađenje vazduha,PRENOSI BALKAN GREEN ENERGY NEWS.

Posle više od tri godine pregovora, članice EU dogovorile su se o izmenama Direktive o evrovinjeti koje predviđaju da se putarine za teške kamione, nosivosti veće od 3,5 tona, određuju na osnovu količine njihovih emisija. Izmene su dogovorene na sastanku ministara saobraćaja.

Kamioni su odgovorni za 23% emisija u drumskom saobraćaju EU

Inače, teška teretna vozila odgovorna su za 23% emisija u drumskom saobraćaju u EU, a inicijativa da se putarine određuju na osnovu njihovih emisija pokrenuta je još 2017. godine.

Kamioni sa nultim emisijama trebalo bi da imaju popust od najmanje 50% do aprila 2023, a 100% do kraja 2025.

Kako je saopštila organizacija Transport i životna sredina (T&E), kamioni sa nultim emisijama, što znači da su električni ili na vodonik, trebalo bi da imaju najmanje 50% popusta na putarine do aprila 2023.

Članice mogu da odobre i popust od 100% za teretna vozila sa nultom emisijom, kao što je to već slučaj u Nemačkoj, i to do kraja 2025. Posle ove godine zemlje mogu da odobre popuste od 50% do 75%, kao što je već slučaj u Austriji, saopštila je ova organizacija.

Godišnji troškovi putarine mogu dostići i do 25.000 evra po kamionu

Transport i životna sredina naveo je da godišnji troškovi putarine mogu dostići i do 25.000 evra po kamionu, što je četvrtinu ukupnih troškova posedovanja jednog ovakvog vozila.

Nova pravila će pomoći EU da dostigne cilj za smanjenje CO2 u drumskom saobraćaju

Kako je saopštio Savet EU, cilj novih pravila je da se smanje emisije gasova sa efektom staklene bašte i drugi negativni uticaji na životnu sredinu, gužve, kao i finansiranje putne infrastrukture.

Andreas Scheuer, nemački savezni ministar za transport i digitalnu infrastrukturu, i ujedno predsedavajući sastanka ministara, rekao je da će nova pravila o naplati putarine odigrati ključnu ulogu u naporima EU da transport učini zelenijim i održivijim i da postigne cilj za smanjenje emisija CO2 za 2030. u drumskom saobraćaju.

On je uveren da će Savet EU usvojiti zvaničnu poziciju do kraja nemačkog predsedavanja EU, koje se završava 31. decembra.

Kako je saopštila organizacija Transport i životna sredina očekuje se da će to desiti 18. decembra, dok bi pregovori između vlada i Evropskog parlamenta o konačnom zakonu trebalo da krenu početkom 2021.

10.12.2020 · EMISIJE / ZAGAĐENJE_VAZDUHA