EXMAR is pleased to announce that it has taken delivery of the CARIBBEAN FLNG (CFLNG) on the 27th


28.07.2017
  July 2017 from Wison Offshore & Marine in the People’s Republic of China.

The CFLNG consists of a 500,000 tons per year floating liquefaction plant with 16,000 m³ of LNG storage and will remain moored in Wison Shipyard.

Communication on the employment of the CFLNG will be made once the final agreement with the customer is signed.

EXMAR has achieved this important milestone with the support of Wison Offshore & Marine, Bank of China, Deutsche Bank and Sinosure and EXMAR extends its gratitude and congratulations to all parties involved in this milestone project for their commitment and collaboration.

 

EXMAR LPG BVBA, a joint venture between EXMAR and Teekay LNG Partners L.P., has taken delivery on the 24th July 2017 of the Midsize gas carrier KRUIBEKE built at Hanjin Heavy Industries. The vessel will start operating in the fleet of Midsize LPG vessels controlled by EXMAR LPG. The KRUIBEKE is expected to positively contribute to the EBITDA as from its delivery.

EXMAR LPG has still 3 Midsize gas carriers under construction.

 

******

 

EXMAR is verheugd te kunnen aankondigen dat ze de CARIBBEAN FLNG (CFLNG) in levering heeft genomen op 27 juli 2017 van Wison Offshore & Marine in de Volksrepubliek China.

De CFLNG met een liquefactiefaciliteit van 500.000 ton LEXMAR is pleased to announce that it has taken delivery of the CARIBBEAN FLNG (CFLNG) on the 27th NG per jaar en 16.000 m³ aan LNG-opslag zal aangemeerd blijven op de Wison Shipyard.

Er zal gecommuniceerd worden over de tewerkstelling van de CFLNG van zodra de finale overeenkomst met de klant getekend is.

EXMAR heeft deze belangrijke mijlpaal bereikt met de steun van Wison Offshore & Marine, Bank of China, Deutsche Bank en Sinosure en EXMAR en spreekt haar dank en waardering uit aan alle betrokken partijen voor hun inzet en medewerking in dit belangrijk project.

 

EXMAR LPG BVBA, een joint venture tussen EXMAR en Teekay LNG Partners L.P., heeft de Midsize gastanker KRUIBEKE, gebouwd door Hanjin Heavy Industries, in levering genomen op 24 juli 2017. Het schip zal operationeel zijn in de LPG Midsize pool gecontroleerd door EXMAR LPG. Er wordt verwacht dat de KRUIBEKE positief zal bijdragen tot het bedrijfsresultaat vanaf de oplevering.

 

EXMAR LPG heeft nog steeds drie Midsize gastankers in aanbouw.

 

28.07.2017 · Exmar