REGION/EU / AUTOR VLADIMIR SPASIĆ / / ELEKTRIČNA ENERGIJA / KAKO SE EVROPSKA SINHRONA ZONA RASPALA NA DVA DELA?


22.01.2021
Zbog prekida rada nekoliko elemenata prenosne mreže, sinhrona zona Kontinentalna Evropa raspala se na dva dela 8. januara u 14:05, a ponovo je spojena u 15:08. Ovo je, inače, veoma retka situacija, i desila se dosad samo jednom, i to novembra 2006. godine, kada je izazvala mnogo veće posledice nego sada,PRENOSI BALKAN GREEN ENERGY NEWS.

Evropska mreža operatora prenosnih sistema (ENTSO-E) saopštila je prve detalje ovog incidenta, koji je doveo do smanjenja frekvence u severoistočnom delu sinhrone zone i povećanja frekvence u jugoistočnom delu, kao i isključivanje sa mreže potrošača kojima je bila potrebna ukupna snaga od 233 MW.

Linija duž koje se podelila sinhrona zona išla je preko Hrvatske, Srbije i Rumunije. Na jednoj strani su ostale zemlje bivše SFRJ bez Slovenije, zatim Albanija, Bugarska, Grčka, Kipar, Mađarska, Rumunija i Turska, a na drugoj skoro cela EU.

“U skladu sa odredbama Smernica za rad sistema, u toku je detaljna istraga o događaju koja uključuje analizu velikog broja snimaka u realnom vremenu sa zaštitnih uređaja i drugih elemenata elektroenergetskog sistema. Rezultati istrage biće saopšteni kada analiza bude završena”, saopštio je ENTSO-E.

Šta se dešavalo između 14:05 i 15:08?

Otprilike u 14:05 frekvenca u severozapadnom delu Kontinentalne Evrope prvo se smanjila na 49,74 Hz, što je trajalo oko 15 sekundi, a onda se stabilizovala na 49,84 Hz. Istovremeno, frekvenca u jugoistočnom delu zone se povećala na 50,6 Hz pre nego što se ustalila na 50,2-50,3 Hz, navodi se u saopštenju ENTSO-E.

 

Zbog niske frekvence u severozapadnom području, aktivirani su ugovori o uslugama za isključenje kapaciteta (eng. interruptible services), potpisani sa potrošačima u Francuskoj i Italiji, ukupne snage oko 1,7 GW, sa ciljem da se smanji odstupanje. To su ugovori operatora prenosnih sistema sa velikim kupcima energije koji podrazumevaju da oni mogu biti isključeni ako frekvenca padne ispod određenog nivoa. Osim toga, automatski su aktivirani rezervni kapaciteti snage 420 MW i 60 MW iz sinhronih zona Nordijskih zemalja i Velike Britanije.

Ove mere su obezbedile da je već u 14:09 odstupanje frekvence bilo ograničeno na oko 0,1 Hz u severozapadnom području od nominalne frekvence od 50 Hz, navodi se u saopštenju.

U 15:08 oba područja su ponovo bila spojena u jedinstvenu sinhronu zonu

Zbog velikog povećanja frekvence u jugoistočnom delu zone, automatski i manuelno su aktivirane mere (smanjenje napajanja proizvodnih jedinica) kako bi se stabilizovala frekvenca. Tako je u 15:05 odstupanje frekvence u jugoistočnom području ograničeno na +0,1 Hz od nominalne frekvencije od 50 Hz.

Automatski odgovor i koordinisane akcije, koje su preduzeli operatori prenosnih sistema u Kontinentalnoj Evropi, osigurali su, kako se navodi, da se situacija brzo vrati u normalno stanje.

Tako su veliki potrošači, koji su u skladu sa ugovorima isključeni, ponovo povezani u 14:47 u Francuskoj i u 14:48 u Italiji, a u 15:08 oba područja sinhrone zone Kontinentalna Evropa ponovo su povezana.

ENTSO-E je, takođe, objavio pitanja i odgovore u vezi sa ovim događajem.

22.01.2021 · ENTSO-E / OPERATOR_PRENOSNOG_SISTEMA