ZA BOLJU VODOOPSKRBU DUBROVNIKA 60 MILIJUNA EURA


02.03.2021
Ulaganje u vodoopskrbu, prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda u Dubrovniku i oko njega

Europska komisija danas je odobrila ulaganje u iznosu od 60 milijuna eura iz Kohezijskog fonda za nadogradnju infrastrukture za vodoopskrbu, prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda u Dubrovniku i oko njega. 

"Ovim će se projektom stanovnicima osigurati pristup pitkoj vodi i smanjiti gubitci vode, kao i povećati komercijalna i turistička privlačnost područja čime će se poboljšati lokalni društveni i gospodarski razvoj. Kohezijskom politikom nastoje se pronaći konkretna rješenja za lokalne izazove", izjavila je povjerenica za koheziju i reforme Elisa Ferreira

 

Usklađenost s direktivama 

Radovi na vodoopskrbi uglavnom obuhvaćaju Dubrovnik, ali uključuju i općine koje opskrbljuju sustavi Zaton-Orašac-Elafiti i Moševići-Visočani, dok dio projekta koji se odnosi na otpadne vode pokriva samo dubrovačku aglomeraciju

Inače, javlja EK, ovim projektom će se pridonijeti usklađenosti s Direktivom EU-a o vodi za piće, Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, Direktivom o podzemnim vodama i Okvirnom direktivom o vodama. / ENERGETIKA.COM-NET

 

02.03.2021 · EUROPSKA_KOMISIJA / ULAGANJA / VODOOPSKRBA / PROČIŠĆAVANJE_OTPADNIH_VODA / DUBROVNIK / AGLOMERACIJE