ELEKTROENERGETIKA: VIŠE TVRTKI, MANJE ZAPOSLENIH


04.03.2021
Nakon 11 godina od liberalizacije, udjel tvrtki iz HEP grupe i dalje je velik

Slijedom restrukturiranja elektroenergetskog sektora u Hrvatskoj, svi kupci električne energije od 1. srpnja 2008. dobili su mogućnost izabrati svog opskrbljivača. 

Udjel tvrtki iz HEP grupe u djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije i dalje je velik, iako se od toga vremena smanjio u broju zaposlenih s 98,5 posto na 91,8 posto, u ukupnim prihodima s 98,6 posto na 80 posto, a u dobiti razdoblja s 93,9 posto na 79,1 posto. 

Zatim, u analizi ove djelatnosti koju je objavila Fina ističe se kako je u promatranom razdoblju broj poduzetnika višestruko porastao, s 89 na 708, a broj zaposlenih je u 2019. (11.274) bio manji nego 2008. godine (13.465). Najveći utjecaj na ovo smanjenje imala je promjena broja zaposlenih u društvu HEP-Operator distribucijskog sustava (u 2008. godini 9.271, a u 2019. godini 6.535 zaposlenih ili za 29,5 posto manje). 

Osim toga, veliki broj društava koja su osnovana u promatranom razdoblju, bez zaposlenih su ili s malim brojem zaposlenih. Primjerice, u 2019. od ukupno 708 društava, bez zaposlenih je bilo 458, a 159 imalo je jednog ili dva zaposlena, javlja Fina.

 

Negativni trgovinski saldo 

Ukupni prihodi u razdoblju od 11 godina porasli su s 21,1 milijardu kuna (2008. godina) na 29,6 milijardi kuna, koliko je ostvareno u 2019. godini. 

Kroz cijelo promatrano razdoblje ostvaren je pozitivan financijski rezultat – neto dobit, koja je s 215,5 milijuna kuna iz 2008. godine, u 2019. porasla na 2,2 milijarde kuna (povećanje od 938,4 posto). 

Trgovinski saldo kroz cijelo je razdoblje bio negativan jer je uvoz bio veći od izvoza. Najveća razlika između izvoza i uvoza bila je 2012. godine kada je iznosila 4,4 milijarde kuna, a najmanja 2014. kada je iznosila 1,6 milijardi kuna. U 2019. godini negativni trgovinski saldo iznosio je 4,1 milijardu kuna. 

Prosječna mjesečna neto obračunana plaća u 2008. iznosila je 6.386 kuna, a u 2019. godini osam tisuća kuna, što je rast za 25,3 posto. 

Najveće prihode i dobit u 2019. ostvarila su dva društva u državnom vlasništvu: HEP (10,5 milijardi kuna) i HEP-Proizvodnja (4,2 milijarde kuna). A među poduzetnicima u privatnom vlasništvu, najveće su prihode ostvarili GEN-I Hrvatska (932,4 milijuna kuna) i E.ON Energija, prije RWE Energija (917,5 milijuna kuna). / ENERGETIKA – COM- NET

 

04.03.2021 · ELEKTROENERGETIKA / ELEKTRIČNA_ENERGIJA / HEP / FINA / PRIHODI / DOBIT