KOSOVO* / AUTOR IGOR TODOROVIĆ / OIE /KOSTT POTPISAO SPORAZUM O POVEZIVANJU SOLARNOG PARKA OD 192 MEGAVATA NA MREŽU


12.03.2021
Kosovski operator sistema prenosa električne energije je potpisao treći veliki ugovor o povezivanju planiranih elektrana na obnovljive izvore na mrežu u poslednja tri meseca. Dukagjini Solar namerava da instalira dva fotonaponska sistema od po 96 megavata,PRENOSI BALKAN GREEN ENERGY NEWS.

Operator sistema, prenosa i tržišta (KOSTT) Kosova* saopštio je da je generalni direktor Mustafë Hasani potpisao sporazum o budućem solarnom parku u Peći za koji se očekuje da će 2023. godine početi s proizvodnjom električne energije.

Dukagjini Solar razvija projekat blizu zapadne granice. Sastoji se od sistema Terstenik i Sverke, a za oba se planira kapacitet od po 96 megavata. Direktori Christopher James i Fadil Hoxha su zastupali kompaniju na ceremoniji potpisivanja ugovora o povezivanju na prenosni sistem.

Solarni park će novim vodom biti povezan na mrežu od 110 kilovolti i spojen na trafo-stanicu Peja 3 od 400/110 kilovolti, naveo je KOSTT.

Ta kompanija je prošlog meseca potpisala ekvivalentan ugovor za budući fotonaponski sistem od 150 megavata u Đakovici, projekat firme Solar Energy Group. Pre toga je u decembru postignut sporazum s kompanijom Air Energy 2 za dve vetroelektrane i jedan solarni park u Kosovskoj Kamenici, ukupne snage 99,6 megavata.

Po podacima Regulatornog ureda za energiju (ERO), Kosovo* je 2019. godine na mreži imalo solarne elektrane s ukupnim kapacitetom od samo deset megavata.

* Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

12.03.2021 · OBNOVLJIVI_IZVORI_ENERGIJE / SOLARNE_ELEKTRANE