BIH / ŠPANIJA I BIH JAČAJU SARADNJU U RAZVOJU OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE


24.03.2021
Ekonomski i komercijalni ured ambasade Španije i Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine danas su organizirali virtualnu radionicu o obnovljivim izvorima energije

Ambasador Španije u BiH José María Valdemoro otvorio je sastanak spominjući dobre bilateralne odnose, političke i ekonomske, između dvije države. Istakao je kapacitet i iskustvo Španije u razvoju obnovljivih izvora energije o čemu govori da više od deset posto instaliranog kapaciteta vjetra u svijetu pripada španskim kompanijama, 12 posto vjetroturbina i komponenata proizvedenih u svijetu imaju špansko porijeklo, a tome se dodaje posljednjih godina brzi razvoj projekata solarne energije.

Ekonomski i komercijalni ataše ambasade Španije ukazao je na potrebu rada na tri aspekta kako bi se postigao adekvatan razvoj sektora u bilo kojoj zemlji – finansiranje, tehnički kapaciteti i prije svega adekvatan regulatorni okvir.

Predstavnici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, kao i resornih ministarstava energetike Federacije i Republike Srpske predstavili su bosanskohercegovačkim i španskim kompanijama učesnicama svoje planove, projekte i regulatorni okvir. Agencija za promociju investicija BiH je predstavila okvir i mogućnosti za strana ulaganja u ovaj sektor.

Sa španske strane učestvovale su kompanije različitih profila: Acciona, Alusin Solar, Ecoener, GranSolar, Siemens-Gamesa i Unex. Neki su već prisutni u Bosni i Hercegovini, dok su drugi iskoristili ovaj dan za uspostavljanje prvih kontakata na on-line B2B sastancima organizovanim sa bosanskohercegovačkim kompanijama i institucijama.

Radionica je održana uz podršku Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine (VTK BiH), kao i privrednih komora Federacije BiH i Republike Srpske, saopćeno je iz VTK BiH.

Energetika.ba

 

24.03.2021 · BIH / ENERGETIKA