BLIC / BIZNIS / PRIVREDA I FINANSIJE/REČ STRUČNJAKA ŠTA TREBA DA ZNATE AKO ŽELITE DA PRODATE KOMPANIJU?


18.04.2021
Najpravilniji pristup pri prodaji sopstvene kompanije je razumevanje najbitnijih koraka koji vode do uspešne transakcije, a koji su neophodni da bi se ispunili zahtevi prodavca, ali isto tako i interesi kupca. U (međunarodnoj) praksi postoji ustaljen standard kako bi transakcija (prodaja kapitala ili imovine kompanije) trebalo da izgleda i, bez obzira na izuzetke koji očigledno postoje u lokalnoj praksi, prioriteti bi trebalo da budu sledeći:

 1. Utvrđivanje ciljeva prodavca. Prodavac bi trebalo da ima potpuno razumevanje da li on (ili ona) želi u potpunosti da izađe iz vlasništva kompanije ili da nađe partnera za naredni period, čime želi da se bavi u budućnosti, da li želi da se penzioniše, kako će da izgleda njegova ili njena struktura budućih prihoda, imovine, itd. Svaki naredni korak je uslovljen davanjem odgovora na ova pitanja.

2. Utvrđivanje vrednosti kompanije. Pre nego što se naprave prvi konkretni koraci u cilju prodaje kompanije, potrebno je da prodavac ima svest o vrednosti kompanije i da takva svest u što većoj meri korespondira sa vrednošću kapitala koju bi utvrdili finansijski stručnjaci primenom odgovarajućih, međunarodno prihvaćenih metoda procene vrednosti kapitala. Ukoliko se viđenje vlasnika kompanija o vrednosti iste materijalno razlikuje od procene koju bi uradili stručnjaci, to je jasan signal o (ne)uspešnosti transakcije o kojoj se razmišlja.

3. Priprema kompanije za prodaju. Često se kaže da se samo jednom može ostaviti prvi utisak. Kompanija može da ima solidne finansijske performanse i poziciju na tržištu, što je osnov za utvrđivanje vrednosti transakcije, ali da iz razloga pravne, finansijske, poreske ili komercijalne neusklađenosti sa propisima ili tržišnim standardima industrije nosi rizike koje potencijalni kupac jednostavno ne želi da preuzme.

4. Prodajna strategija. Utvrđivanje načina na koji će kompanija biti prodata je važno. Kompaniju možete ponuditi na tržištu preko specijalizovanih finansijskih savetnika, ali isto tako i samostalno (kontaktirajući potencijalne kupce, najčešće iz iste industrije, bez posrednika). Ova odluka će u najvećoj meri opredeliti dalji tok i uspešnost potencijalne transakcije. Ono što je važno znati, ukoliko ste prodavac, jeste da će kupac najverovatnije imati svoj eksterni tim savetnika i u tom smislu oportuno je da ih i vi kao prodavac imate, jer će na taj način biti postignuta adekvatna dinamika i kvalitet pregovora.

5. Priprema prezentacije kompanije. Da bi se potencijalni kupci na adekvatan način obavestili o nameri da se određena kompanija nudi na tržištu i detaljima iste, potrebno je pripremiti preliminarne podatke o prethodnom, sadašnjem i budućem poslovanju te kompanije. Uobičajeno je da se u inicijalnoj komunikaciji prema potencijalnim kupcima ne otkriva ime kompanije koja se nudi, ali to ne mora da bude tako. Svakako, nakon inicijalno iskazanog interesovanja potencijalnog kupca, neophodno je obznaniti o kojoj se kompaniji radi.

6. Dogovaranje osnova buduće transakcije. Ova faza obuhvata dobijanje ponuda, selekciju istih, preliminarno pregovaranje i formalizovanje osnova buduće transakcije. Uobičajeno je da se kupac i prodavac preliminarno dogovore o: imovini koja se kupuje (procenat udela ili akcija kompanije), finansijskom okviru transakcije, imovini koja eventualno neće biti predmet transakcije, periodu za due diligence analizu, vremenski okvir „zatvaranja“, tj. okončanja transakcije, itd.

7. Due diligence analiza. Due diligence analiza ili dubinska analiza kompanije koja je predmet transakcije je obavezna faza svake kupoprodaje. Uobičajeno se radi pravni, poreski, finansijski, ali i komercijalni due diligence, od strane kvalifikovanih, eksternih stručnjaka, ali i stručnjaka zaposlenih kod potencijalnog kupca u nameri da se identifikuju i kvantifikuju rizici koji postoje u poslovanju kompanije koja se prodaje, kao i njene realne performanse.

8. Potpisivanje kupoprodajnog ugovora. U slučaju pozitivnog ishoda prethodnih koraka, zaključuje se ugovor o kupoprodaji udela (ili akcija) između kupca i prodavca koji na sveobuhvatan način reguliše odnose dve strane u vezi sa transakcijom. Nekada će potpisivanje ugovora označiti i kraj samog postupka kupoprodaje, a nekada taj ugovor sadrži određene uslove koje prodavac (ili ređe kupac) mora dodatno da ispuni da bi se transakcija realizovala i kupac preuzeo vlasništvo nad kompanijom.

9. Integracija. Verovatno najpotcenjenija stavka svake transakcije je integracija preuzete kompanije u korporativnu strukturu kupca. Stepen integracije će najviše zavisiti da li je kupac finansijski investitor (investicioni fond ili slično) koji neće u velikoj meri insistirati na ovoj stavci ili strateški investitor (kompanija iz industrije) koji će biti zainteresovan da novoakvizirana kompanija u što većoj meri preuzme postojeće standarde i procedure poslovanja na nivou cele grupe. Na ovo treba dodati i kulturološku integraciju dve kompanije, kao posebnu podstavku ove teme, jer se u praksi ispostavlja da često ovo biva najveći postakvizicioni izazov. Na ovaj aspekat transakcije u najvećoj meri će uticati adekvatna interna komunikacija, pre svega prema zaposlenima, ali i činjenica da li prethodno rukovodstvo nastavlja da upravlja kompanijom ili će se postaviti novo rukovodstvo.

Piše: Bojan Žepinić, partner, TPA Srbija

 

 

 

 

18.04.2021 · BLIC / SRBIJA