GRAĐANI NEZADOVOLJNI KRIVIČNIM SUDSKIM PROCESIMA, DOBRO OCENILI RAD NOTARA


28.04.2021
Predsednik Upravnog odbora Centra za evropske politike (CEP) Srđan Majstorović rekao je da rezultati "Polaznog izveštaja o praćenju stanja u pravosuđu za 2020. godinu" pokazuju da su građani Srbije, na skali od jedan do pet, rad pravosuđa ocenili sa prosečnom ocenom tri.

"Građani su najmanje zadovoljni u slučajevima gde se susreću sa sudom u krivičnim pitanjima, a najzadovoljniji radom notara, rekao je Majsorović, govoreći o izveštaju predstavljenom 28. aprila.

On je naveo da ocena o notarima, "pokazuje koliko je važno rasteretiti pravosuđe od nekih tema, od nekih aktivnosti koje ne moraju da opterećuju i na taj način stvaraju ogroman pritisak na sudove i sudije".

Upitan kako ocenjuje dosadašnju primenu izmenjenih zakona, citirao je izveštaj Evropske komisije - "izvestan napredak".

"Na žalost taj napredak je samo formalne prirode, odnosno zakoni se prilagođavaju i menjaju, a ono što uvek nedostaje je adekvatna primena i na tome treba raditi", rekao je Majstorović.

On je ocenio i da rezultati "Polaznog izveštaja o praćenju stanja u pravosuđu za 2020. godinu", mogu poslužiti kao "iskrena smernica" Vladi Srbije i Ministarstvu pravde kojim mogu osetiti "puls građana", odnosno kako oni vide dosadašnje rezultate reforme pravosuđa.

Predsednica Komiteta pravnika za ljudska prava Katarina Golubović istakla je da je ovaj izveštaj predstavlja procenu rezultata da li je reforma pravosuđa i usklađivanje propisa sa evropskim standardima zapravo dala doprinos i benefit građanima Srbije.

"Ovo je prvi izveštaj koji polazi od percepcije građana u pogledu rezultata reformi pravosuđa, koliko je zapravo pravna pomoć dostupna, koliko su sudovi efikasni, koliko je kaznena politika pravična i to je ono o čemu su se pitali građani Srbije", rekla je Golubović.

Vršilac funkcije direktora misije Američke agencije za međunarodni razvoj u Srbiji (USAID) Šenli Pinčoti istakla je da je veoma bitno što su građani nadgledali rad pravosuđa, kao i da ima pozitivnih rezultata u istraživanju, posebno u funkcionisanju notara.

"I dalje ima oblasti zbog kojih bi morali biti zabrinuti i svi znamo za njih. To su dugi sudski procesi i nedostatak sprovođenja zakona", rekla je Pinčoti.

Ona je ocenila da bez prave reforme i nezavisnosti pravosuđa ne možemo imati potpunu demokratiju i da bi to moglo da stoji na putu priključenja Srbije Evropskoj uniji.

Izveštaj "Polaznog izveštaja o praćenju stanja u pravosuđu za 2020. godinu" nastao je u okviru projekta "Otvorena vrata pravosuđa", a sproveden je u 66 gradova Srbije i u njemu su učestvovali građani, sudovi, tužilaštva i ostali delovi pravosuđa.

Izvor: Beta

 

28.04.2021 · BETA