ENERGETIKA / VLADA PRIHVATILA IZVJEŠĆE FONDA ZA RAZGRADNJU NEK-A / BY ENERGYPRESS.NET


14.06.2021
POPIS IMOVINE

Vlada je na sjednici u četvrtak prihvatila izvješće o ostvarivanju programa rada i financijsko izvješće Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva NE Krško za 2020. godinu, kojemu je neto imovina lani porasla za 195 milijuna kuna, na 2,5 milijardi kuna.

Kako je izvijestio ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić, Fond je u 2020. u skladu sa svojim zakonskim zadacima redovito obavljao poslove prikupljanja i ulaganja sredstava, poslove na Trećoj reviziji Programa razgradnje i Programa odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva iz Nuklearne elektrane Krško, te poslove osnivanja Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada

Redovito su poduzimane sve potrebne aktivnosti vezane za prikupljanje sredstava, tako da je Fond u 2020. naplatio sredstva od Hrvatske elektroprivrede (HEP) u iznosu od 107,6 milijuna kuna, rekao je Ćorić.

Ukupni prihodi Fonda u 2020. iznosili su 260,1 milijuna kuna, a ukupni rashodi 65,3 milijuna kuna. Nadalje, lani je ostvaren neto prinos od 3,92 posto na prosječno stanje financijske imovine Fonda, dok mu je neto imovina porasla za 194,9 milijuna kuna.

Sa zadnjim danom prošle godine stanje neto imovine Fonda iznosilo je 2,5 milijardi kuna, a prosječni godišnji neto prinos od početka rada Fonda, a do kraja prošle godine, iznosi 4,36 posto, izvijestio je ministar gospodarstva i održivog razvoja.

14.06.2021 · HRVATSKA / EKONOMIJA