JAVNE NABAVKE KROZ STATISTIKU: ŠTA JE SVE NABAVLJALO GRADSKO ZELENILO NOVI SAD U PRETHODNIH GODINU DANA?


28.07.2021
U svojstvu naručioca u postupcima javnih nabavki, JKP „Gradsko zelenilo“ Novi Sad je u poslednjih dvanaest meseci raspisalo ukupno 55 tendera, za koje su pristigle 124 ponude zainteresovanih ponuđača.

Na listi nabavljanih dobara, radova i usluga između ostalog našli su se i odlivci za parkovske klupe, betonska galanterija, radna odeća i obuća, poljoprivredna mehanizacija, sadni materijal, plodna zemlja, veštačko đubrivo, usluge servisa vozila i pripadajuće opreme, kamioni, usluge u oblasti hortikulture, elektromaterijal, stolarski materijal, usluge angažovanja spasioca i lekara na kupalištu Štrand, treset, goriva i maziva, građevinski materijal, rezervni delovi za poljoprivredne mašine...

 

Kada govorimo o ponuđačima najzapaženiji rezultat ostvarila je firma „Astra tim 2009“ iz Novog Sada sa četiri upisane pobede. Ova firma je dva puta dobila tender za nabavku odlivaka za parkovske klupe. U septembru prošle godine, ponuda je glasila na iznos od 1.194.000,00 dinara, dok je u aprilu ove godine ponuda za ista dobra glasila na iznos od 1.122.000,00 dinara. Na tenderu za betonsku galanteriju „Astra tim 2009“ je dostavila pobedničku ponudu vrednu 986.930,00 dinara, dok je za radnu odeću, specijalnu radnu odeću i pribor ponuda iznosila 4.979.893,00 dinara.

 

Firma „Metro“ iz Subotice je zabeležila tri pobede i to na tenderima za nabavku sitne poljoprivredne mehanizacije i rezervnih delova za mašine i mehanizaciju.

 

Svi ostali ponuđači ostvarivali su po jednu ili dve pobede na tenderima „Gradskog zelenila“ Novi Sad.

 

Tako se na listi pobednika našla i kompanija „Alijansa 20-21“ koja je osvojila tender za nabavku usluga u oblasti hortikulture vredan 21 milion dinara.

 

Kompanija „Savacoop“ iz Novog Sada je dva puta trijumfovala na tenderima posmatranog naručioca. Kod nabavke veštačkog đubriva ponuda je glasila na iznos od 1.095.096,20 dinara, dok je su za ova dobra opredeljena sredstva u iznosu od 1.200.000,00 dinara. Na tenderu za nabavku sredstava za hemijsku zaštitu, pobednička ponuda je iznosila 818.910,00 dinara, dok je procenjena vrednost nabavke iznosila 1.000.000,00 dinara.

 

„Omo prom“ iz Nove Varoši je pobednik tendera za nabavku čamove građe. Ugovorena vrednost posla iznosila je 1.085.000,00 dinara.

 

Kragujevački „Poljomarket“ je za supstrate ponudio 1.390.000,00 dinara, dok je za lukovice ponuda glasila na iznos od 793.112,00 dinara.

 

„Rasadnik Green in“ iz Novog Sada je dobio tender za nabavku sadnog materijala ponudom vrednom 17.987.720,00 dinara. Procenjena vrednost nabavke iznosila je 18 miliona dinara.

 

Firma “KTM Trans” iz Čeneja je dva puta dobila tender za nabavku plodne zemlje, ponudivši 4.444.000,00 dinara na prošlogodišnjem tenderu i 3.960.000,00 dinara na ovogodišnjoj javnoj nabavci.

 

„Getecomm“ je sa naručiocem zaključio ugovor na iznos od 918.750,00 dinara za nabavku građevinskog materijala.

 

Kod nabavke stolarskog materijala, naručilac je izdvojio sredstva od milion dinara, a posao je pripao kompaniji „Gradac promet“ iz Novog Sada čija je ponuda iznosila 804.915,00 dinara.

 

Subotička firma „Fiori“ je takođe ostvarila dve pobede na tenderima naručioca u posmatranom periodu. Kod nabavke dendro repromaterijala, ugovor je taključen na iznos od 390.000,00 dinara. Javna nabavka sadnog materijala, sprovedena u novembru prošle godine, bila je procenjena na 3.500.000,00 dinara, a pobednička ponuda navedene firme iznosila je 2.975.100,00 dinara, nadmašivši ponude „Rasadnika Green in“ od 3.272.610,00 dinara i „Demetre RB“ od 3.499.450,00 dinara.

 

Ponuđač „Adeco“ iz Novog Sada je ponudom vrednom 1.751.426,48 dinara, osvojio tender za nabavku maziva čija je procenjena vrednost iznosila dva miliona dinara.

 

Za rezervne delovi za održavanje zalivnih sistema izdvojeno je milion dinara, a tender je dobila firma „Unijaplast AGN“ iz Novog Sada, koja je za navedena dobra ponudila 954.344,94 dinara.

 

Telekom Srbija je pobednik tendera za nabavku usluge mobilne telefonije vrednog 3.000.000,00 dinara.

 

Kompletan pregled svih sprovedenih nabavki JKP „Gradsko zelenilo Novi Sad“, ali i svih ostalih naručilaca, možete proveriti na sajtu www.tenderilive.com.

 

 

28.07.2021 · BOLJI_BIZNIS