PROJEKT SUNČANE ELEKTRANE GDINJ


11.08.2021
Prilika za gospodarski razvoj otoka Hvara

Na inicijativu grupe mještana Gdinja na Hvaru pokrenut je proces planiranja i pripreme idejne dokumentacije i ishođenja potrebnih dozvola i odobrenja za izgradnju i puštanje u rad sunčane elektrane na lokaciji Vrh s potencijalnom snagom dva MW. 

Za ostvarivanje projekta SE Gdinj na otoku Hvaru najprije svakako treba riješiti imovinsko-pravne odnose, za što su već obavljeni inicijalni razgovori s vlasnicima čestica zemlje na lokalitetima Vrh, Medvedinje i Marinje Pogonje. Do sada su se svi usuglasili s inicijativom i sudjelovanjem u vlasničkoj strukturi trgovačkog društva koje će upravljati elektranom. 

Više o tome moguće je pročitati u novom broju stručnog časopisa EGE

Na časopis EGE, koji izlazi pet puta godišnje i prati najnovija kretanja u energetici, možete se pretplatiti OVDJE. / energetika-net.com

11.08.2021 · HVAR / SUNČANE_ELEKTRANE / EGE / DOZVOLE